Město Krupka Městská knihovna Krupka

Ceník - poplatky

 

Registrační poplatek (v každém kalendářním roce) 20 Kč
- děti, studenti, důchodci 10 Kč
Poplatky za upomínky:  
1. upomínka – neposílá se poštou 10 Kč
2. upomínka 25 Kč
3. upomínka 40 Kč
4. upomínka 60 Kč
+ poplatek z prodlení za každý půjčený sv. a za každou 2 Kč
i započatou překročenou výpůjční dobu  
Poplatky z prodlení jsou účtovány i bez zaslání upomínky.  
Ztráta vypůjčeného dokumentu:  
- kniha – pořizovací cena + poplatek za zpracování 20 Kč
- časopis – pouze pořizovací cena  
Ostatní poplatky:  
Zaslání zamluvenky 20 Kč
Poškození čárového kódu 20 Kč
Poškození obalu 5 Kč
Obstarání dokumentu prostřednictvím MVS – 1 ks 100 Kč
(Meziknihovní výpůjční služba)  
   
   
Ceník č. 1/2010/RM - platný od 1.1.2010