Město Krupka Městská knihovna Krupka

  Kontakt:417 862 004  E-mail: knihovnakrupka@volny.cz

Nabízíme

  

 

  • půjčování knih a časopisů
  • vyhledávání v elektronickém katalogu
  • přístup k internetu
  • tisk z PC
  • kopírování A5, A4
  • laminování
  • zprostředkování naučné literatury prostřednictvím  MVS
  • besedy pro děti z MŠ a žáky ZŠ